Ing. Peter Cengel

Záchranár: Ing. Peter Cengel  – 0905611045

mail. geoflex@zoznam.sk

Člen KZB Košice

Technické zabezpečenie