Radoslav Dzuro

Záchranár: Radoslav Dzuro –  0911 197 226

mail: rdzuror@gmail.com

Člen KZB Kosice


Dzuro_Rado

Technické zabezpečenie