Ing. Peter Cengel

Záchranár:  Peter Cengel – 0917397744

mail: pet.cengel@gmail.com

Člen KZB Košice

Lezec, týlové zabezpečenie

Zlatý záchranársky kríž
Pamätná medaila Ministra vnútra SR 3. stupňa
Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja