Milan Hlavčo

Psovod záchranár – Milan Hlavčo –

mail: milan.hlavco@pslas.com

Člen KZB Považská Bystrica