Dušan Šlosár

Psovod záchranár:  Dušan Šlosár – 0948 487 003

mail: dusan.slosarr@gmail.com

Člen KZB Trenčín

Sučka:  Fary Vom Esadera
Rasa:   Malinois
Narodená:  14.12.2014
Skúšky: IPO-RH FL E,

Pes vo výcviku.