Školenie INSARAG – Terchová (12.12.2015)

V sobotu sme mali ešte jedno školenie a to bolo zamerane na INSARAG. Toto školenie mal na starosť Laco Stacho z KZB Trenčín. Krátkou prezentáciou, nových členom vyškolil a vysvetlil im ako postupuje a označuje prehľadávané objekty USAR Tým pri živelných pohromách ako je zemetrasenie.

Školenie – Manažment pri pátracich akciach Terchová (12.12.2015)

V sobotu v poobedňajších hodinách nás preškolil prezident KZZ SR Kamil Jeremiáš, ktoré bolo zamerané na manažment pri pátracích akciách. Náš zbor KZZ SR sa často zúčastňuje pátracích akcii a stretávame s nie správnym postupom pri pátraní a pri rozdelení terénu. Postup psovodov pri pátraní sa líši od postupu pri pátraní ľudí v rojnici. Týmto školením sme preškoliť našich členov aby vedeli zvoliť postup a ako sa správať a poprípade veliť pátracím akciam.

Školenie prvej pomoci KZZ SR (7.11.2015)

Interné školenie prvej pomoci KZZ SR

V dňoch 6.11. – 8.11.2015 sa v pristoroch chaty dobrovoľnej horskej
služby konalo interné školenie prvej pomoci v rozsahu 33 hodín. Školenia
sa zúčastnili členovia KZZ SR, KZB Trenčín a KZB Žilina – Varín.
Školenie bolo zamerané na nácvik všeobecných zručností v poskytovaní
prvej pomoci, no aj na špecifiká poskytovania prvej pomoci nájdenej
osobe počas pátracej akcie, transportné pomocky a transport ranenej –
nájdenej osoby. Školenie bolo ukončené záverečným testom, ktorý všetci
zúčastnení zvládli.

1. TOPOGRAFICKÉ ŠKOLENIE – BA 8/2015

31.7 – 1. 8. 2015 sa v Bratislave uskutočnilo prvé topografické školenie KZZ SR v spolupráci so SAR DA SLOVAKIA. Školenie viedli inštruktori z horskej služby Malá Fatra Richard Zaprihač a Jozef Gašica, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Školenie bolo rozdelené do piatočnej teoretickej časti, ktorú sme si potvrdili splneným testom:), a praktickej časti, kde sme trénovali prehľadávanie rojnicou a sektorové prehľadávanie. Vďaka topografickému školeniu sme pochopili čo presne a akým spôsobom môžeme vylepšiť a trénovať pre naše nasadenie v reálnych pátracích akciách. Školenia sa zúčastnilo 15 psovodov a vďaka tomuto školeniu sme sa zase o krôčik posunuli v našej príprave pre reálne nasadenie. Ešte raz vďaka HS Malá Fatra za skvelých inštruktorov!

FOTO TU: