Víkendové cvičenie KZB Považská Bystrica 2.3.2018

Počas víkendu si záchranári vyskúšali vyhľadávanie pomocou štvornohých pomocníkov , zlaňovanie, či záchranu topiaceho.

Približne pred rokom založili v Považskej Bystrici  Kynologickú záchrannú brigádu (KZB), ktorá patrí pod Kynologický Záchranný Zbor Slovenskej republiky. Členovia brigády sa zúčastňujú rôznych cvičení. Tentoraz pripravili s Dobrovoľným hasičským zborom Považská Bystrica jedno z nich, určené pre všetky zložky záchrannej brigády (hasiči, štátna polícia, kynológovia…).

Pod účasť na akcii sa podpísala chrípka, ktorá preriedila rady záujemcov. Išlo o všestranné cvičenie, ktoré začalo v piatok vyhľadávaním osôb v budovách s pomocou psov. Napokon využilo ponuku Považskobystričanov tridsať záchranárov s pätnástimi psami z celého Slovenska. – V prvom rade sme akciu pripravili pre kynológov, hoci sme pozvali aj ostatné zložky. Hľadali sme v priestoroch bývalých Považských strojární a v meste. Každý psík si musí najskôr zvyknúť na budovu a priestor, kde bude vyhľadávať. Nachádzali sa  nej rôzne materiály, po ktorých sa bude pohybovať. Dlažba, betón, linoleum, neporiadok… Pes, ktorý nie je na ne zvyknutý, do objektu ani nevojde. Ak sa mu začne na nich pohybovať zle alebo šmýkať, dostane strach. K tomu tma a cudzie prostredie. Preto sme účelovo pripravili takéto priestory, aby si na ne psy zvykli. Schovali sme v nich figurantov, ktorý museli vyhľadať. Prvé vyhľadávanie sme pripravili počas dňa v piatok a v sobotu, keď bolo ešte svetlo, Ďalšie v sobotu večer, – povedal o prvom výcviku Slavomír Turčáni, veliteľ KZB v Považskej Bystrici. Podľa jeho slov nezáleží na plemene psa, ak sa má stať záchranárskym, ale záleží najmä na jeho výchove a povahe. Najskôr nasledovala topografická prednáška, na ktorej sa mohli účastníci výcviku dozvedieť o programoch, ktoré sú s rôznymi aplikáciami využívané počas akcií pri pátraní po nezvestných osobách. Dôležité je aj čítanie máp v teréne, v ktorom sa záchranári pohybujú. V sobotu začali bez psíkov, výcvikom záchrany topiaceho. Organizátori im sťažili podmienky. – Obliekli sme figurantov, aby bola ich záchrana identická s tou, ktorú by poskytli v prírode. Navodili sme atmosféru podobnú tej, ako keď niekto bezhlavo skočí do vody a snaží sa topiacemu pomôcť. Potom sa môže stať, že záchranár sa utopí a topiaci sa dostane na breh.  Je jasné, že najskôr si treba vyzliecť „vrchný“ odev a vyzuť sa. Všetci mali možnosť  vyskúšať si obe možnosti, – dodal S. Turčáni. Aby bolo všetko čo najviac vierohodné, pozval ako topiacich sa figurantov potápačov z Hippocampusu Martin. Tí sa vraj topili toľko koľko záchranári potrebovali. Súčasťou výcviku na plavárni bolo aj poskytnutie prvej pomoci. Ako ju poskytnúť a ako manipulovať s ošetrením. Bonusom bolo vyskúšať si potápačské techniky, napríklad dýchanie s pomocou automatiky,. Počas záverečného dňa sa presunuli k horolezeckej stene v lezeckej hale HK Manín. – Účelom bolo naučiť či vyskúšať si pre psov i psovodov lezenie s istením na umelej stene či zlaňovať aj psom.  Pokiaľ psík nie je zvyknutý, má strach a preto h treba na túto možnosť taktiež naučiť. Hlavným účelom takýchto cvičení je spolupráca záchranných  zložiek navzájom. Zvyknú si na seba, vedia čo môžu jeden od druhého čakať, čo kto z nich potrebuje pri vyhľadávaní, či záchrane.  bez výcviku nebude práca v teréne taká dobrá, môžu vzniknúť zbytočné problémy. Keďže sme obklopení prírodou, pohrávame sa s myšlienkou pripraviť niečo podobné aj pre verejnosť. Ak si to človek vyskúša, alebo pomocou vidí, môže sa mu hocikedy hodiť, rovnako ako záchranárovi, – dodal S Turčáni. Na podobné akcie chodievajú nielen dobrovoľní záchranári, ale napríklad aj členovania štátnej polície. Dobrovoľníci vo svojom voľne náklady na školenia znášajú väčšinou sami, len aby mohli pomôcť druhým.

Kurz lavínovej prevencie II. (29.1.2018)

Horskí záchranári školili verejnosť v lavínovej prevencii.

Posledný januárový víkend sa na Táloch, v oblasti Nízkych Tatier, konal lavínový kurz, ktorý je určený pre vzdelávanie širokej verejnosti. Členovia Tatranskej horskej služby  a Horskej služby Malá Fatra počas troch dní viedli priamo v teréne nácvik práce s lavínovým vyhľadávačom, sondou a lopatou. Každý mal možnosť vyskúšať si urobiť snehový profil a kompresný test, či si osvojiť základy prvej pomoci pre človeka postihnutého lavínou, súčasťou boli aj teoretické prednášky, a ukážky nielen na tému samotných lavín ale aj správneho výstroja , pohybu, záchrany či kamarátskej pomoci v horách. Do kurzu sa pripojili aj členovia  Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky, ktorí pútavo predstavili prácu so psami, ich výcvik a samotné pôsobenie tejto organizácie na území Slovenska. Praktická ukážka nasledovala ďalší deň v teréne, kde dvaja psi hľadali človeka zahrabaného pod snehom. Problematika lavínovej prevencie a bezpečného pohybu v zimnom vysokohorskom teréne v súčasnosti nie je cudzia žiadnemu uvedomelému lyžiarovi, turistovi či skialpinistovi.

Odkaz na:

Kurz lavínovej prevencie (19.1.2018)

Počas víkendu od 19.1. do 21.1. 2018 sa traja členovia KZZ SR Natália Dižková, Eva Hanková a Michal Dižka zúčastnili na Kurze lavínovej prevencie organizovanej Horskou službou oblastné stredisko Veľká Fatra na Dome HS vo Vrátnej.
Kurz bol vedený skúsenými inštruktormi HS a bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť.
V teoretickej časti boli diskutované témy ako Faktory ovplyvňujúce vznik lavín, Posudzovanie lavínového rizika, Práca na lavíništi, Lavínová nehoda, Správa o lavínovej nehode a Hypotermia.
Počas praktickej časti, ktorá prebiehala na svahoch Veľkého Kriváňa nad Snilovským sedlom, boli precvičované zručnosti ako vypracovanie snehového profilu, kompresný test, hľadanie s lavínovým vyhľadávačom, vykopávanie, sondovanie.
V nedeľu, bola inštruktormi HS pripravená simulovaná lavínová nehoda a záchranná akcia. Počas tejto nehody boli lavínou zasypaní traja lyžiari, dvaja s lavínovým vyhľadávačom a jeden bez. Výsledokom záchrannej akcie bol jeden zachránený v čase cca 5 minút a dvaja mŕtvi, lokalizovaní a vyhrabaní po 1,5 a 3 hodinách…
Kurz lavínovej prevencie je vhodným pre každého psovoda záchranára, ktorý by bol nasadený do pátracej akcie vo vysokohorskom teréne s lavínovým rizikom v zimnom období. Ani nie kvôli reálnemu nasadeniu psa na prácu v lavíništi ako pre vlastnú bezpečnosť psovoda a psa.

Foto tu: http://misod.rajce.idnes.cz/Kurz_lavinovej_prevencie/

Horskí záchranári zo Slovenska a Poľska precvičovali kooperáciu.

Cez uplynulý víkend, 24-26.11.2017 sa uskutočnil medzinárodný seminár dobrovoľných záchranných zložiek na tému Organizácia a riadenie pátracích akcií po nezvestných osobách. Seminára sa zúčastnili : Horská služba (SK) , Gorskie ochotnicze pogotowie ratunkowe (PL) , Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor , Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky a Orava rescue system.
Výcvik prebiehal striedavo v oblasti Malej Fatry na Slovensku a v Beskydách v Poľsku.
Počas trojdňového seminára si zúčastnené zložky vymenili cenné informácie a uskutočnili 5 cvičných pátracích akcií v rámci ktorých zdokonaľovali svoje zručnosti. Seminára sa zúčastnilo 50 dobrovoľných záchranárov zo Slovenska a  Poľska. Všetky zúčastnéné organizácie skonštatovali, že tento spôsob vzájomenej spolupráce na cvičeniach je veľmi efektívny a prínosný pre všetky zúčastnené strany.

Atest Záchranných tímov psovodov Kynologického záchranného zboru SR

Cez víkend 11. – 12. novembra 2017 sa konal tohto roku už druhý Atest Záchranných tímov psovodov Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky v plošnom vyhľadávaní. Atest v náročných horských podmienkach na Donovaloch pri nízkych teplotách a snehovej nádielke, absolvovalo spolu sedem kynologických tímov psovod-pes. “Atesty nám slúžia ako finálne preverenie pripravenosti a výkonnosti tímov psovodov pre reálne nasadenie pri záchranných akciách na Slovensku aj v zahraničí”, uviedla výcvikárka Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky a jedna z komisárok Ing.Miroslava Smrčová, PhD. Komisiu psovodov záchranárov doplnil aj psovod delegovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Nprap. Marek Šupa OR PZ Zvolen, ktorý zhodnotil psovodov ako dostatočne spoľahlivých a  pripravených na nasadenie do reálnej pátracej akcie. Spolupráca dobrovoľných a profesionálnych zložiek na pátracích akciách zvyšuje šancu na záchranu ľudského života a preto do budúcna plánujeme spoluprácu ako na pátracích akciách tak aj na súčinnostných cvičeniach.

Link na Hlavné správy: http://www.hlavnespravy.sk/psovodi-zachranari-testovali-svoju-vykonnost/1206524

Search and Rescue KZZSR 2017

Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky zorganizoval od piatku do nedele pre tímy psovodov záchranárov nácvik reálneho nasadenia v pátracích akciách.

Nácvik sa odohráva za akýchkoľvek podmienok počas denných aj nočných hodín. Počas piatkového popoludnia si svoje schopnosti preverili psovodi v bývalej fabrike na výrobu pedálov v Poproči, kde po simulovanom výbuchu a následnom požiari prehľadávali zrútené priestory. Psovodi úspešne počas troch hodín hľadania našli a za pomoci členov DHZ pod rúškom tmy spod sutín celkovo štyri osoby.

Sobotné ráno psovodi dostali informáciu, že v známej turistickej oblasti Zádiel sa stratila 20 ročná turistka, ktorá sa svojim príbuzným už tri dni neozvala. Tímy psovodov sa rozdelili do niekoľkých skupín a počas slnečného dňa prehľadávali ťažko dostupný skalnatý terén. Akciu sa podarilo nálezom nezvestnej turistky ukončiť po troch hodinách. Okrem miernej dezorientácie a dehydratácie, nájdená turistka nevykazovala žiadne známky zranenia a bola transportovaná na parkovisko k príbuzným.

Cvičenie ktoré pokračuje až do nedele je určené pre psovodov záchranárov Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky, členov horskej služby a policajného zboru. KZZSR v súčasnej dobe disponuje najväčším počtom psovodov záchranárov s celoslovenskou pôsobnosťou.

Viac foto tu: https://www.facebook.com/pg/shphoto.business.sk/photos/?tab=album&album_id=1533044826785393

Les je Hustý 2017

Sobota 16.9.2017 sa niesla v duchu relaxu, zábavy, kondičky, vedomostí ale aj odvahy 😉 Konal sa prvý ročník akcie Les je Hustý. Ani sychravé počasie neodradilo našich 9 súťažných tímov zmerať si sily s kolegami v oblasti topografie, prvej pomoci ale aj kondície. Trasu prekonávali spolu so svojimi psami, ktoré si po takmer 3-kilometrovom pochode rôznym terénom hustého lesa aj čo-to popracovali. Všetci si našli svojho figuranta a s patričnou odmenou potiahli psovodov do cieľa. Tímy si po vyhodnotení výsledkov odniesli domov ceny aj v podobe tombolovej všehochuti. Na celej akcii sa podieľali KZB  -BB, KZB – Žilina – Varín, KZB – TN a KZB – KE a vďaka všetkým sme strávili hustúúú sobotu s priateľmi. A odkaz pre tých čo neboli: „ Ak chcete vedieť, o čo ste sa pripravili, o rok Vás čakáme!“

Tréningový víkend – PLOCHY (14.7.2017)

“ Dňa 14.7. až 16.júla sme organizovali – KZB Trenčín – “ Tréningový víkend – PLOCHY“ neďaleko Nového Mesta n/V , na chate v Kálnici. Psovodi z Kzb Žilina – Varín, Kzb Trenčín boli rozdelení na začiatočníkov a pokročilých. Program začal už po príchode na chatu  prezentáciou, kde sme riešili hlavne správnu motiváciu pre psa , prácu figurantov ako aj breefing psovodov. Návrat ku koreňom v sobotu doobeda znamenalo pre každého naoko jednoduchú vec, avšak nové tváre a nové psy predstavovali nové skúsenosti pre každého psovoda. Sektory pokročilých, práca s locusom, vysielačky, vejáre, hniezda a navievačky začiatočníkov boli hlavnou náplňou plošného cvičenia v sobotu poobede a v nedeľu doobeda. Po práci sme mali zhodnotenie tréningu a sektorového prehľadávania na dataprojektore. V našej partii boli aj mantrailisti, ktorí pre zmenu využili nových figurantov na svoje stopy. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme sa na ďalšie spoločné trénovanie.

Lešť – Bralce Via Ferata (9.7.2017)

Na lezeckom sústredení Končita sme si urobili chuť a tento krát sme vybavili priestory  ministerstva obrany SR vo výcvikovom stredisku  Lešť – Bralce  Via Ferata. Tu sme si mohli precvičiť našu zručnosť a odvahu. Prvý krát nám to trvalo dve hodiny, je pravda, že sme si vychutnávali krásny výhľad v úžasnom prostredí. Po krátkom oddychu sme si vyskúšali  liezť na skaly v rôznych obtiažnostiach. Po uvedomení si aká bola hore na skale krása a adrenalínová zábava sme si dali feratu ešte raz a tento krát sme to zvládli za jednu hodinu.

Končita 2017

Už po ôsmi krát sme sa stretli na sústredení pod názvom „KONČITÁ 2017“. Ako býva zvykom vo štvrtok teória pre nových členov a v piatok šup do Vyšehradného na rozostavaný bývali Pioniersky dom. Začali sme jednoduchými vecami a postupne sme pridávali zložitejšie záchranné prvky. S touto prácou mi pomáhal môj kolega od hasičov Peter Hriž. Počas obednej prestávky si psovodi pocvičili so svojimi psíkmi, vyhľadanie nezvestných v ruinách a potom hurá späť na lana. V sobotu sme mali plán isť na skalné bralo Hrádok, no počasie nám neprialo a doobeda popršalo. Ale nás to neodradilo a išli sme sa aspoň prejsť na najkrajší výhľad, aký tu len môžete zažiť.  V nedeľu sa nám podarilo vybaviť vstup do bane Cígeľ a mohli sme sa previesť v banskom vláčiku a prejsť sa v banskom prostredí. O odborný výklad sa postaral náš  dlhoročný priateľ Ing. Jaroslav Vojtáš.

Viac Foto TU