Bc. Katarína Pergelyová

Záchranár:  Bc.Katarína Pergelyová – 0915 601 564

mail: k.pergelyova@gmail.com

Člen KZB Košice