Anton Kovačin

Psovod záchranár: Anton Kovačin –

mail: anton.kovacin@gmail.com

Člen KZB Považská bystrica